«

»

8/29/19 — Birthdays

Birthdays:
Amanda Fletcher, 37 — Pizza Winner!

Ellianah Bratcher, 1

Kathy Nordgren, 68

Christopher Reyes, 17